Fáilte chuig suíomh Coláiste Cholmcille. Tá eolas anseo ar chuid mhaith de réimsí na scoile. Anseo tá cur síos gearr ar imeachtaí na scoile, curaclam, polasaithe agus roinnt eolas eile.

Tá an scoil ag dul ó neart go neart. Cuirtear béim ollmhór ar an nGaeilge. Déantar an teagasc & foghlaim tré mheán na Gaeilge agus cuirtear tacaíochtaí ar fáil do scoláirí a dteastaíonn sé sin uathu.

Tá an scoil feistithe go hard-chaighdeán teicneolaíochta chun cur le teagasc agus foghlaim na scoláirí.

Cuirtear an-bhéim ar Oidhreacht & Thraidisiúin an cheantair agus é sin le feiceáil go suntasach in imeachtaí na Scoile.

Tá forbairt ollmhór ceadaithe don scoil agus is cinnte go ndéanfaidh sé seo an-leas do phobal na Scoile.