Tacaíochtaí

Tá réimse leathan d’thacaíochtaí ar fáil sa scoil agus ón scoil nuair is gá. Tá idir tacaíochtaí teangan, tacaíochtaí foghlama, tacáíochtaí riachtanais speisialta, tacaíochtaí meabhairshláinte agus tacaíochtaí eile ar fáil do phobail na Scoile. Tá an scéim Caidreamh Scoile/Baile i bhfeidhm chun dul i ngleic le deacrachtaí nuair is gá. Tá tacaíochtaí ar fáil ón Roinn Oideachais & Scileanna, NEPS, TUSLA agus eagraíochtaí eile freisin.

Ina theanta seo cuirtear ar fáil;

  • Staidéar théis Scoile,
  • Ranganna do thuismihteoirí/caomhnóirí
  • Scileanna staidéir
  • Treadchúram
  • Gairmtreoir