Socruithe Choláiste Cholmcille maidir le Covid 19

Eolas do thuismitheoirí agus scoláirí maidir le Covid19 agus filleadh ar scoil.

Plean Freagartha Choláiste Cholmcille chun athoscailt go sábhailte 2021-22

 

Físeán do scoláirí chun filleadh ar ais ar scoil

Físeán do thuismitheoirí 

 

Eolas ón FSS do thuismitheoirí

HSE Advice for Parents

 

Eolas do dhaltaí scoile agus dá muintir faoi dhul ar ais ar scoil

Information for students and their families in relation to returning to work

 

Filleadh ar scoil - Comhairle do thuismitheoirí

Back to school advice for parents

 

Tacaíochtaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna

Department of Education and Skills Resources for Parents and Students

 

 

 

Tá Coláiste Cholmcille athoscailte don scoilbhliain 2021-22

Tá pleananna agus socruithe i bhfeidhm ag teacht le moltaí agus le treoir na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Polasaí COVID-19 na Scoile

Pleanáil agus Ullmhú don Fhilleadh ar an Scoil

Oiliúint Ionduchtúcháin

Nós Imeachta um Fhilleadh ar An Obair

Príomhionadaí na nOibrithe

Comharthaí le haghaidh Taispeána

Athruithe a dhéanamh ar leagan amach na scoile

Measúnú Sábháilteachta agus Riosca a Nuashonrú

Rochtain ar an Scoil agus Log Teagmhála

Bearta Rialaithe – Chun tabhairt isteach agus scaipeadh COVID-19 i Scoileanna a Chosc

Sláinteachas Lámh

Scaradh Fisiciúil

Úsáid TCP i Scoileanna

Sláinteachas agus Glantachán sa Scoil

 

Tá muid ag leanacht le na cleachtais agus córais glantacháin & díghalruithe i mbliana.  

Cuirtear oiliúint ar na scoláirí ar chleachtais na scoile.

 

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...