Polasaí um Chosaint Leanaí

o_1c67dvst81d99pr51v921ms1agni.jpg

Éilíonn na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Scoileanna go n-ullmhaíonn bord bainistíochta Ráiteas Um Chosaint Leanaí bunaithe ar mheasúnú riosca.

 

Ní mór don Bhord cóip den ráiteas a chur ar fáil do phearsanra uile na scoile, don phátrún agus do Choiste na dTuismitheoirí agus an ráiteas a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na scoile freisin. Ní mór dóibh cóip den ráiteas a chur ar fáil do thuismitheoirí má iarrann siad í.

 

In Alt 8.9 de na nósanna imeachta, tugtar tuilleadh eolais ar na riachtanais maidir le hullmhú agus ábhar an Ráitis um Chosaint Leanaí.

 

Féach thíos an nasc chuig an leathanach ar Chosaint Leanaí ar an leagan Gaeilge den láithreán gréasáin mar a bhfaighidh tú rochtain ar na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí agus ar na doiciméid ghaolmhara as Gaeilge.

 

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/Cosaint-Páistí/nosanna-imeachta-um-chosaint-leanai-do-scoileanna.html

Polasaí Chosaint Leanaí Athbhreithnithe Choláiste Cholmcille anseo.

 

Tá Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, 2017 á chur i bhfeidhm sa scoil. Tá sé le fáil anseo: Nósanna Chosaint Leanaí

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...