Fáilte

Fáilte chuig suíomh Coláiste Cholmcille. Tá eolas anseo ar chuid mhaith de réimsí na scoile. Anseo tá cur síos gearr ar imeachtaí na scoile, curaclam, polasaithe agus roinnt eolais eile.

Tá an scoil lán-ghníomhach sa Scéim Aitheantais do Scoileanna Gaeltachta agus fíor-thiománta chun an stádas sin a bhaint amach.

Tá an scoil feistithe go hard-chaighdeán teicneolaíochta chun cur le teagasc agus foghlaim na scoláirí. Cuirtear an-bhéim ar Oidhreacht & Thraidisiúin an cheantair agus é sin le feiceáil go suntasach in imeachtaí na Scoile. Tá forbairt ollmhór ceadaithe don scoil agus is cinnte go ndéanfaidh sé seo an-leas do phobal na Scoile.