Curaclam

Ábhair atá ar fáil don Teastas Shóisearaigh

 1. Gaeilge.
 2. Béarla
 3. Matamaitic
 4. Eolaíocht
 5. Stair
 6. Tíreolaíocht
 7. Fraincís
 8. Staidéar Gnó
 9. Miotalóireacht
 10. Adhmadóireacht
 11. OSSP
 12. OSPS
 13. Ealaín
 14. Ceol
 15. Eacnamaíocht baile
 16. Grafaigh Theicniúla
 17. Corp Oideachais
 18. Teagasc Reiligiúin

An Ardteist Clár Gairme na hArdteiste-CGAT (LCVP)

 1. Gaeilge
 2. Béarla
 3. Matamaitic
 4. Corpoideachais
 5. Teagasc Reiligiúin
 6. Treoirghairm
 7. Nascmhódúil (Má tá CGAT á dhéanamh)

Roghnaíotar ábhair astu seo leanas

 1. Fraincís
 2. Stair
 3. Tír eolas
 4. Eacnamaíocht Baile
 5. Ealaín
 6. Foirgneolaíocht
 7. Dearadh Chumarsáid & Grafice
 8. Ceol
 9. Spáinnis
 10. Cúntasaíocht
 11. Gnó
 12. Bitheolaíocht
 13. Fisic
 14. Ceimic