Cumarsáid le Baile

Bíonn an scoil i dteagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí go rialto maidir le gnóthaí Scoile. Tá sé fíor-thábhachtach go gcoinníonn tuismitheoirí/caomhnóirí i dteagmháil leis an scoil. Is iad na módhanna teagmhála ná an ghuthán, téacsanna, litreacha, nótaí sa dialann (le bheith sínithe ag tuismitheoirí/caomhnóirí), cruinnithe le múinteoirí agus ó am go ham cuairt baile ón múinteoir Caidreamh Baile/Scoile.