Coláiste Cholmcille

 

  • Oíche Eolais 

 

 

Clarú don scoilbhliain 2022-2023

 

Treoir do thuismitheoirí & do scoláirí- An chéad chéim eile

 

Forbairt ollmhór ceadaithe: Cliceáil anseo

 

Fáilte go Coláiste Cholmcille. Tá eolas anseo ar chuid mhaith de réimsí na scoile. Anseo tá cur síos gearr ar imeachtaí na scoile, curaclam, polasaithe agus roinnt eolais eile.

Éiríonn le scoláirí Choláiste Cholmcille sár-thorthaí a bhaint amach i scrúduithe an Stáit bliain i ndiaidh bliana. Freastalaíonn an scoil ar gach uile cumais sa bpobal. Tá muid an-bhródúil as ár gcuid scoláirí agus tá siad an-bhródúil as an scoil. 

Fásann ár scoláirí idir foghlaim acadúil agsu forbairt phearsanta i dtimpeallacht sábháilte. Ní cheadaítear do scolairí an scoil a fhágáil ag am lóin. Cuirtear lón folláin ar fáil sa scoil do na scoláirí.

Tá áiseanna den scoth ar fáil ag agus don scoil, idir áiseanna teagaisc agus foghlama, áiseanna theicneolaíochta agus áiseanna spóirt de.  Cuirtear peil, sacar, cispheil, agus lúthchleasaíocht ar fáil. Glacann na scoláirí páirt ghníomach i gcomórtais díospóireachta, drámaíochta agus ceoil go háitiúil agus go náisiúnta agus iliomad duaiseanna náisiúnta bainte amach acu.

Tá muid an-bhródúil as clár na hIdirbhliana. Cé go bhfuil an Idirbhliain roghnach i gColáiste Cholmcille, roghnaíonn an chuid is mó de na scoláirí tabhairt faoin bhlain fíor-spéisiúil agus fíor-thairbheach seo.

Tá clár Fiontraíochta den scoth sa scoil agus duaiseanna idirnáisiúnta bainte amach ag ár scolairí anseo.

Tá cáil ar Choláiste Cholmcille ar an gclár Tacaíocht Foghlama agus clár Riachtanais Speisialta Oideachais atá sa scoil chomh maith le réimse tacaíochta eile atá ar fáil do na scoláirí.

Tá an scoil an-ghníomhach sa Scéim Aitheantais do Scoileanna Gaeltachta agus fíor-thiománta chun an stádas sin a bhaint amach.

Tá an scoil feistithe go hard-chaighdeán teicneolaíochta chun cur le teagasc agus foghlaim na scoláirí. Cuirtear an-bhéim ar oidhreacht agus ar  thraidisiúin an cheantair agus é sin le feiceáil go suntasach in imeachtaí na scoile.

Tá forbairt ollmhór ceadaithe don scoil agus is cinnte go ndéanfaidh sé seo an-leas do phobal na Scoile agus do phobal Chois Fharraige

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...