Bord Bainistíochta

Is é seo leanas comhdhéanamh Bord Bainsitíochta Coláiste Cholmcille ó 2015 -2020

Ainmnithe Bord Oideachais & Oiliúna Gaillimh & Ros Comáin:

 • Seosamh Ó Laoi
 • Tom Costelloe
 • Aonghus Ó Coinceannain
 • Cathal Ó Conchubhair

Ainmnithe an Chomhpháirtí is Iontaobhaí:

 • Seán Ó Tuairisg

Ainmnithe na Múinteoirí:

 • Pádraic Ó Lochlainn
 • Róisín Nic Leoid

Ainmnithe na dTuismitheoirí (nó na nDaltaí):

 • Anna Ní Chartúir
 • Donncha Ó hÉállaithe

Rúnaí:

 • Peadar Ó Sé
 • Mairéad Ní Fhátharta (Ionadaí ó Choláiste Naomh Eoin, aonad de Choláiste Cholmcille)