Bord Bainistíochta

Is é seo leanas comhdhéanamh Bord Bainsitíochta Coláiste Cholmcille ó 2015 -2020

Ainmnithe Bord Oideachais & Oiliúna Gaillimh & Ros Comáin:

  • Seosamh Ó Laoi
  • Tom Costelloe
  • Aonghus Ó Coinceannain
  • Cathal Ó Conchubhair

Ainmnithe ag an scoil:

  • Seán Ó Tuairisg

Ainmnithe na Múinteoirí:

  • Pádraic Ó Lochlainn
  • Neasa Nic Shéalaigh

Ainmnithe na dTuismitheoirí (nó na nDaltaí):

  • Anna Ní Chartúir
  • Fearghas Mac Lochlainn

Rúnaí:

  • Peadar Ó Sé (Príomhoide)