An Ghaeilge

Is í an Ghaeilge teanga na Scoile. Déantar an Teagasc & Foghlaim tré Ghaeilge sa scoil. Cuirtear acmhainní tré Ghaeilge ar fáil, chomh fada agus is féidir.

Déanann Coláiste Cholmcille freastal ar an bpobal áitiúil in iomláin agus tá tacaíochtaí ar fáil sa scoil, agus ón scoil, don phobal atá ar bheagán Gaeilge.

Reachtáiltear an Scéim Cúntóir Teanga sa scoil chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do scolairí i dtaobh na Gaeilge.